Sunday , November 27 2022
Breaking News

Tag Archives: उद्योजक प्रशिक्षण

युवक उद्योजकता प्रशिक्षण कौशल्य विकास १६ पासुन

महाबॅक आर- सेटीमार्फत आयोजन ३ नोव्हेंबरला मुलाखती बागलाण (सटाणा)प्रतिनिधी मनिष शेलार सुराज्य न्युज महाराष्ट्र बागलाण (सटाणा) – ३१ ऑक्टोबर २०२२ – महाबॅक आर- सेटीमार्फत उद्योजकता विकास प्रशिक्षण नाशिक मध्ये १६ ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आले असून,  त्यासाठी ३ नोव्हेंबरला सकाळी १०.३० ते  ५.३० वाजेपर्यंत इच्छुक नवउद्योजकाच्या मुलाखती घेऊन त्याची …

Read More »