Thursday , December 8 2022
Breaking News

दहावी व बारावीच्या पुरवणी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

भवन लिल्हारे जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा 8308726855,8799840838

भंडारा :- महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाकडून जुलै, ऑगष्ट २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. त्यानुसार बारावीची लेखी परीक्षा २१ जुलै ते १२ ऑगष्ट २०२२ पर्यंत तर बारावी व्यवसाय अभ्यासक्रमाची परीक्षा २१ जुलै ते ८ ऑगष्ट पर्यंत घेतली जाणार आहे. तसेच इयत्ता दहावीची परीक्षा २७ जुलै ते १२ ऑगष्ट या कालावधीत घेतली जाणार असून इयत्ता दहावीची प्रात्यक्षिक श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा २६ जुलै ते ८ ऑगष्ट या कालावधीत घेतली जाणार आहे इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मुल्यमापन परीक्षा २० जुलै ते ४ ऑगष्ट या कालावधीत आयोजित केली आहे. असे परिपत्रक पुणे परीक्षा मंडळाने जारी केले आहे.

About किरण सोनवणे

Check Also

मौजा रोहा येथे पुष्पलोक अहिल्याबाई होळकर सांस्कृतीक सभागृह लोकार्पण सोहळा संपन्न

भवन लिल्हारे जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा 8308726855,8799840838 भंडारा :- भंडारा जिल्हयातील मोहाडी तालुक्यातील मौजा रोहा येथे …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: