Thursday , December 8 2022
Breaking News

कसबे तडवळे ग्रामपंचायतीचा अनागोंदी कारभार घरकुल घोटाळा चौकशीची केली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माघणी.

 

सुराज्य न्युज / दिपक जाधव.

धुळे (साक्री):-उस्मानाबाद तालुक्यातील कसबे तळवडे येथील माहीती अधिकार कार्यकर्ते तथा दैनिक जनमत चे पत्रकार श्री,किशोरभाऊ कदम यांनी आधिकारात ग्रामपंचायतीचा घरकुल घोटाळा उघड केला असुन सन २०१५/१६इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील व मागासवर्गीय लोकांना दिली होती.यापैकी तीन अपूर्ण आहेत तसेच २०१६/१७ मध्ये रमाई आवास योजने अंतर्गत १० मागासवर्गीय लोकांना घरकुले दिली आहेत. २०१७/१८ ला रमाई आवास योजनेअंतर्गत सात मागासवर्गीय यांना घरकुले देऊनही त्यांचे काम चालु केलेली नाही.सन २०११/१२ ला दारिद्रय रेषेखालील मागासवर्गीयांना २९घरकुले दिली होती.त्यांपैकी १०अपुर्ण असुन काम काही झालेली नाहीत ,तर पंतप्रधान आवास योजनेखाल सन २०२१/२२ मध्ये ७घरकुले दिली होती,ज्यांमध्ये ज्यांच्या नावे १८ एकर शेतजमीन आहे,त्यानंतर रमाई आवास योजनेअंतर्गत सन २०१७/१८ ला वीस घरकुले सन २०१९/२० ला १४ घरकुले तर २०२०/२१ ला सहा घरकुले दिली गेली आहेत, ही सर्व घरकुले एकाच घरांतील कुटुंबांचं लाभार्थीच्या नावावर दिली होती म्हणून ग्रामपंचायतीचा घरकुल घोटाळा समोरच उघड कीस आला, असुन याबाबत माहीती अधिकार कार्यकर्ते कीशोर कदम यांनी दिनांक ११मार्च २०२२ रोजी मा.जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे संबधीत अधिकारी व ग्रामपंचाय कार्यालय यांची चौकशीची मागणी करुन दोषींवर कडक कार्यवाही करण्यात यावी,अशी मागणी मा.जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे केली आहे.

About नितीन लांडगे संपादक

Check Also

नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा. जि.प.सद्स आनंदराव पाटील यांचा आदेश.

         सुराज्य न्युज / दिपक जाधव   साक्री :- धुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: