Thursday , December 8 2022
Breaking News

पाणी टंचाईबाबद जिल्हा प्रशासनाची केली फसवणूक

रामपुरी च्या उपसरपंचाचे जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदन

ग्रामसेवक व कनिष्ठ अभियंत्यास निलंबित करण्याची मागणी

कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा

भंडारा :-लाखनी तालुक्यातील रामपुरी येथे लोकसंख्येपेक्षा पाणी पुरवठ्याची अधिक साधने असताना पाणी टंचाई असल्याचे दाखवून जिल्हा प्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ग्रामसेवक चित्तरंजन मेश्राम तथा पाणी पुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता श्रुती मेघे यांना निलंबित करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. या करिता उपसरपंच रत्नप्रभा मधुकर देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदन पाठविले असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. भंडारा व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांना निवेदनाच्या प्रतिलीपी पाठविल्या आहेत. जिल्हाधिकारी यांचेकडून काय कार्यवाही केली जाते. याकडे ग्रामवासी जनतेचे लक्ष लागले आहे.
रामपुरी व रामपुरी/टोली येथील लोकसंख्या अंदाजे ९७५ असून गावकऱ्यांना पिण्याचे पाण्याची सोय व्हावी. या करिता ६ सार्वजनिक विहिरी, ६ विंधन विहिरी(हातपंप), दुहेरी पंप(व्देलपंप) तसेच नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी पुरवठ्याची साधने अधिक आहेत. त्यामुळे गावात कसलीही पाणी टंचाई नाही. असे जिल्हाधिकारी भंडारा यांना दिलेल्या निवेदनात उपसरपंच रत्नप्रभा मधुकर देशमुख यांनी नमूद केले आहे.
रामपुरी येथे पाणी पुरवठा विभागाद्वारा वर्षभरापूर्वीच नळ पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यात आली असून सदर पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वास आल्याची कनिष्ठ अभियंता श्रुती मेघे यांनी मोजमाप पुस्तिकेत नोंद घेऊन योजना सुरू असल्याचे दाखविले. तसेच सरपंच व ग्रामसेवक चित्तरंजन मेश्राम यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने नळ पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू असल्याचे पत्र पाणी पुरवठा विभागास देण्यात आल्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी नळ पाणी पुरवठा योजना ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करण्यात आली. तरीही सरपंच, ग्रामसेवक व कनिष्ठ अभियंत्याचे संगनमताने पाणी टंचाई असल्याचे दाखवून पाणी पुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्ती करिता जिल्हाधिकारी भंडारा यांचेकडून ४ लाख २० हजार रुपयाचा निधी मंजूर करून जिल्हा प्रशासनाची फसवणूक केली आहे. पाणी टंचाई अंतर्गत उपलब्ध केलेला निधी गोठविन्यात यावा. तसेच ग्रामसेवक चित्तरंजन मेश्राम व कनिष्ठ अभियंता श्रुती मेघे यांना निलंबित करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या करिता उपसरपंच रत्नप्रभा मधुकर देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदन दिले असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. भंडारा व कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा यांना प्रतिलिपी पाठविण्यात आल्या आहेत.

About किरण सोनवणे

Check Also

मुरमाडी/तूप येथे नायब तहसीलदार कार्यालय सुरू करावे

माजी जि. प. सदस्य आकाश कोरे यांनी मागणी कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा भंडारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: